Muruvik Havn i Malvik kommune har tilgang til vei, jernbane og havn. Havna er sentralt plassert i Trondheimsregionen, og er et naturlig skipningssted for Meråkerbanen.


På området kan det tilbyes ca 10 mål bygg og tak, lagerbinger under tak og binger/areal for lagring under "åpen himmel".


Havna er i hovedsak bygd for bulkvare, og har stor kapasitet på interne transportbånd og lagerbinger, men vi kan i utgangspunktet ta imot alle typer varer.


Området har store lagerbygg og sidespor for jernbanen helt ned til kaia. I tillegg kan havna tilby kran med god kapasitet for bulklasting, containerkran og trucker. Havna har tatt imot båter på 36.000 tonn.

 

 

Besøkende

Vi har 20 gjester her nå

Hernes Konsernet

Hernes AS
Sutterøygata 18
7502 Stjørdal

Tel : (+47) 74 82 29 20

 

014.jpg